Torsdag d.01-01-1970 | 0 kommentarer

En god serv er den raskeste veien til seier

Gode server har følgende formål:

  • Å tvinge motstanderen til å returnere ballen dit man ønsker den.
  • Å tvinge motstanderen til å returnere på den måten du ønsker (f.eks. underskru/overskru).
  • Å fremprovosere en dårlig retur så man kan foreta et angrep.

Hvorfor nevner jeg ikke poeng direkte på serven? Jo, fordi en spiller bør sjelden (aldri?) ha som formål å vinne poenget direkte på serven! Selvfølgelig sanker man poeng direkte på serven iblant, og det er jo bare bra. Men det går ikke an å serve for å vinne poenget direkte på serven, hvoretter returen kommer tilbake, og så er man ikke klar fordi formålet var å vinne direkte på serven. 

 Det første skrittet til å serve bedre er: SERVETRENING og SERV ALLTID MED ET FORMÅL, DVS. TENK!

Tenk over hvilken ball du ønsker tilbake etter serven: lang, kort, uskrudd, underskrudd, overskrudd, retning. Og så er det «bare» å finne ut hvilke server som oppfyller ønsket. Snakk ev. med klubbkameratene dine om hvordan servene dine oppfattes og hva som kan gjøre dem bedre.

En flink spiller har kanskje bare to server. En med maksimal underskru og en uskrudd. Han gjør den samme bevegelsen i begge servene, men treffer forskjellige steder på racketen, noe som gir enten skru eller ingen skru. For toppspillerne gjelder det ofte at de ser ganske tydelig hos hverandre om man server underskru eller overskru. Til gjengjeld er det vanskelig for alle spillere å fastslå mengden av skru hvis mengden av skru i servene varieres og servebevegelsen er noenlunde identisk. Denne tvilen om mengden av skru gir ofte en dårlig retur, som kan straffes. Hvis man alltid server med maksimal skru, er det lettere for motstanderen å tilpasse seg en skikkelig god serv.